Rapporter

Rapport: Koll på läget

Sverige har sedan några veckor tillbaka en ny regering. Bostad 2030 har i sin rapport ”Koll på läget” ställt frågor till fyra branschföreträdare kring hur de ser på den mandatperiod som gått och hur de ser på den kommande mandatperioden. Vilka positiva initiativ och beslut togs förra mandatperioden? Vilka förhoppningar finns inför den kommande mandatperioden? …

Rapport: Koll på läget Läs mer »

Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?  I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav …

Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Läs mer »

Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågor om hyresmarknad och hyrespolitik är ständigt kontroversiella. På ena sidan står förespråkarna för marknadshyror som med akademiska argument hämtade från nationalekonomiska jämviktsteorier kritiserar ”hyresregleringen”. På andra sidan står försvararna av politisk styrning av hyresmarknaden som argumenterar ideologiskt och hävdar att bostaden bör vara en social rättighet även för hyresgäster. Någonstans mellan dessa ståndpunkter står …

Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd Läs mer »

Rapport: Hyresrätt till salu

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler större …

Rapport: Hyresrätt till salu Läs mer »

Rapport: Flyttmönster och boendesegregation

  Den svenska bostadsmarknaden har blivit mer segregerande de senaste decennierna. Det är slutsatsen av den nya rapporten Flyttningar på den svenska bostadsmarknaden och i resurssvaga bostadsområden av Andreas Alm Fjellborg för Bostad 2030, som undersöker flyttningsmönster mellan år 1996 och 2014. Flyttningar sker mer inom eller mellan socioekonomiskt liknande områden och det har blivit …

Rapport: Flyttmönster och boendesegregation Läs mer »

Rapport: En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion

I dag råder stor samstämmighet om att problemen på bostadsmarknadeninte gäller resursstarka grupper, utan framför allt låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt har S, C, L och MP kommit överens om att att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. Men hur är det tänkt lösa problemen på bostadsmarknaden för de här grupperna? Den 23 april 2020 beslutade regeringen …

Rapport: En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion Läs mer »

Ny rapport: Insatser i ”utsatta” områden

Kan riktade insatser mot specifika områden lösa boendesegregationen? Eller måste vi se till att lösa de problem som hänger ihop med boendesegregation redan på byggstadiet? I en ny kunskapsöversikt utgiven av Bostad 2030 går Kim Roelofs och Tapio Salonen från Malmö universitet igenom den svenska forskningen kring områdesutveckling de senaste två decennierna. Deras slutsatser är att riktade …

Ny rapport: Insatser i ”utsatta” områden Läs mer »

Ny rapport: Att bygga Sockholm

Varför byggs det inte mer i Stockholm? Borde inte de höga priserna och efterfrågan leda till större produktion? Kan Tobins Q-teorin och en analys av byggandet över ett längre perspektiv förklara?

Att bygga Stockholm – rapportsläpp

Varför ökar inte byggandet mer när fastighetspriserna är så höga? Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, har undersökt relationerna mellan fastighetspriser och produktionskostnader och hur det påverkar byggandet. Seminariet inleds med presentation av slutsatserna i rapporten, och följs upp av panelsamtal med Svensk Byggindustris bostadspolitiskt ansvariga Anna Broman, Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg samt Sandro Scocco, Bostad …

Att bygga Stockholm – rapportsläpp Läs mer »