Rapport: Flyttmönster och boendesegregation

 

Den svenska bostadsmarknaden har blivit mer segregerande de senaste decennierna. Det är slutsatsen av den nya rapporten Flyttningar på den svenska bostadsmarknaden och i resurssvaga bostadsområden av Andreas Alm Fjellborg för Bostad 2030, som undersöker flyttningsmönster mellan år 1996 och 2014. Flyttningar sker mer inom eller mellan socioekonomiskt liknande områden och det har blivit svårare och mindre vanligt att byta upplåtelseform. Det tillskott av bostäder som skett i olika kommuner har inte ökat möjligheterna att lämna resurssvaga områden.

När det gäller etnisk segregation har det blivit mindre vanligt att människor med utländsk bakgrund flyttar mot områden med större andel personer med svensk bakgrund. 

En möjlig förklaring till cementeringen av boendemönstrena är att det har blivit viktigare att från början äga sitt boende och inneha boendekapital för att kunna flytta mot mer resursstarka områden. 

Andreas Alm Fjellborg är doktor i kulturgeografi och vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet samt innehar en postdoktortjänst vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.