Bostad2030

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari

Tankesmedjorna Bostad 2030 och Arena Idé bjuder in till ett samtal om den nyutkomna antologin ”Allas rätt till bostad” (Daidalos-förlag). Den 19 januari kommer de tre redaktörerna och medförfattarna Bo Bengtsson, Markus Holdo och Emma Holmqvist diskutera ödesfrågan för svensk bostadspolitik: Finns rätten till en bostad idag?   Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är …

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari Läs mer »

Rapport: Koll på läget

Sverige har sedan några veckor tillbaka en ny regering. Bostad 2030 har i sin rapport ”Koll på läget” ställt frågor till fyra branschföreträdare kring hur de ser på den mandatperiod som gått och hur de ser på den kommande mandatperioden. Vilka positiva initiativ och beslut togs förra mandatperioden? Vilka förhoppningar finns inför den kommande mandatperioden? …

Rapport: Koll på läget Läs mer »

Goda exempel: Helsingborgshem – Miljonprogram i förvandling

Jonas Nygren från Bostad 2030 samtalar med Mikaela Åsberg från Helsingborgshem om hur de arbetat med Grönkulla på Drottninghög, en del av miljonprogrammet. Det som särskilt lyfts med projektet har varit hur de arbetat med delaktighet. Helsingsborgshems ordförande Lars Hansson beskriver projektet:  ”Delaktigheten och dialogen med de boende har varit unika. De boende fick besök …

Goda exempel: Helsingborgshem – Miljonprogram i förvandling Läs mer »

Debattartikel: Sverige behöver en nationell strategi för renoveringar

Hundratusentals hyreslägenheter kommer behöva renoveras de kommande åren. En kombination av eftersatt underhåll, höjda krav på standard och avsaknad av statligt stöd leder till att hyrorna många gånger stiger kraftigt efter renovering. Följden blir att många tvingas flytta när de inte har råd att betala den högre hyran, vilket gett upphov till begreppet “renovräkningar”. I …

Debattartikel: Sverige behöver en nationell strategi för renoveringar Läs mer »

Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?  I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav …

Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Läs mer »

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt? Bostad 2030 presenterar i ett seminarium sin rapport ”Renovera hållbart – är det …

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Läs mer »

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågan om hur den svenska hyresmarknaden och hyrespolitiken ska utvecklas leder ständigt till att debattvågorna går höga. Få delar av bostadspolitiken är lika politiskt laddat som just frågan om hyressättning och hur den politiska styrningen ska fungera. Under de senaste åren har debatten blivit alltmer intensiv, där just hyressättning både blev en valfråga och en …

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd Läs mer »

Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågor om hyresmarknad och hyrespolitik är ständigt kontroversiella. På ena sidan står förespråkarna för marknadshyror som med akademiska argument hämtade från nationalekonomiska jämviktsteorier kritiserar ”hyresregleringen”. På andra sidan står försvararna av politisk styrning av hyresmarknaden som argumenterar ideologiskt och hävdar att bostaden bör vara en social rättighet även för hyresgäster. Någonstans mellan dessa ståndpunkter står …

Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd Läs mer »

Rapport: Hyresrätt till salu

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler större …

Rapport: Hyresrätt till salu Läs mer »

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler …

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten Läs mer »