Rapport: Koll på läget

Sverige har sedan några veckor tillbaka en ny regering. Bostad 2030 har i sin rapport ”Koll på läget” ställt frågor till fyra branschföreträdare kring hur de ser på den mandatperiod som gått och hur de ser på den kommande mandatperioden. Vilka positiva initiativ och beslut togs förra mandatperioden? Vilka förhoppningar finns inför den kommande mandatperioden? Och hur påverkas branschen av det nuvarande ekonomiska läget med ökade kostnader och högre räntor? 

Frågorna har ställts till Ingrid Gyllfors, VD på SKB, Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund, Mårten Lilja, vice VD på Riksbyggen och Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden.