Om Bostad 2030

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik.

Bostad 2030 är en fristående bostadspolitisk tankesmedja bildad av Arenagruppen. Tankesmedjan drivs med stöd från bland annat Hyresgästföreningen. Uppdraget är att bidra till en mer fakta- och kunskapsdriven bostadspolitisk diskussion. Syftet är att bidra till att Sverige ska kunna uppfylla det globala Agenda 2030 målet om att det senast 2030 ska säkerställas tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.

För att nå målet behövs en hållbar social bostadspolitik som ser till allt från hållbart byggande och planering till hur livet mellan husen fungerar. Den sociala bostadspolitiken behöver ses som en viktig byggsten i ett fungerande välfärdssystem, vilket inte är fallet idag. Under lång tid har bostadsfrågan gått från att vara ett gemensamt samhällsproblem till att bli ett individuellt problem. Bostadsfrågan får idag inte den uppmärksamhet i samhällsdebatten som den borde. Det vill vi ändra på.

Målet med Bostad 2030 är

  • Att få bostadspolitiken att bli en viktigare fråga i samhällsdebatten
  • Att öka stödet för den generella bostadspolitiken
  • Att få fler beslutsfattare nationellt och lokalt att engagera sig i frågan

Dessa mål når vi genom att bidra med fakta och kunskap och erbjuda en mötesplats för de som vill diskutera bostadspolitik.