Rapporter och skrifter

Bostad 2030 ger regelbundet ut rapporter, skrifter och böcker. Dessa hittar du för nerladdning här.

Rapport: Larmet från kommunerna – byggstopp och ökad bostadsbrist

I denna rapport har Kenneth Handberg, skribent och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Örebro, intervjuat företrädare från Sveriges tio största kommuner och tre chefsekonomer. Syftet har varit att få en bild av hur det ekonomiska läget påverkar byggtakten.

Läs mer

Rapport: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder.

Varje år renoveras tusentals hyreslägenheter, många gånger med stora hyreshöjningar som följd. Hur ser egentligen hyresgästernas möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen ut?

Läs mer

Rapport: Att identifiera utsatta områden

Sedan 2015 publicerar polisen årligen en lista över områden som kallas för utsatta. Den mediala uppmärksamheten…

Läs mer