Vem flyttar när fastigheten renoveras?

I denna rapport undersöker Ida Borg, Stockholms universitet, hur flyttmönstret i hyresbeståndet påverkats av renoveringar under de senaste 30 åren. Studien omfattar samtliga hushåll i hyreshus där större renoveringar skett mellan åren 1995 till 2019.  Rapportförfattaren har bland annat tittat på vilka hushåll som flyttar före, i samband med och efter en större renovering.

Rapporten är en kvantitativ undersökning som ger mer kunskap om vilka konsekvenser åratals av större renoveringar fått för samhället. Hur omfattande är problemet med ”renovräkning”, det vill säga att hushåll av ekonomiska skäl tvingas flytta efter en renovering? Vilka hushållstyper är det som flyttar i samband med renoveringar? Hur påverkar renoveringarna segregationen i samhället? Och går det att renovera vårt fastighetsbestånd ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart?

Rapporten presenteras inledningsvis av Ida Borg, forskare vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet. 

Rapportsläppet kan du se digitalt här