Seminarium

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan? 

På senare tid har ett allt större fokus hamnat på byggsektorns stora miljöpåverkan. Allt högre hörs kritiska röster mot att funktionsdugliga byggnader rivs. Men det är inte bara miljöargument som lyfts i debatten, utan också kritiken mot att viktiga byggnader som speglar vår historia försvinner. Tre aktuella områden som nämnts i debatten på sistone är Marievik, Södra …

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan?  Läs mer »

Vem flyttar när fastigheten renoveras?

I denna rapport undersöker Ida Borg, Stockholms universitet, hur flyttmönstret i hyresbeståndet påverkats av renoveringar under de senaste 30 åren. Studien omfattar samtliga hushåll i hyreshus där större renoveringar skett mellan åren 1995 till 2019.  Rapportförfattaren har bland annat tittat på vilka hushåll som flyttar före, i samband med och efter en större renovering. Rapporten är en kvantitativ undersökning som ger mer …

Vem flyttar när fastigheten renoveras? Läs mer »

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för …

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss Läs mer »

En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?

I rapporten ”En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?” tar rapportförfattaren Kenneth Handberg tempen på det bostadspolitiska läget i Sveriges mindre kommuner. Vilka är utmaningarna och behoven i Sverige bortanför våra stora städer. I rapporten intervjuas kommunstyrelseordföranden från åtta kommuner, spridda geografiskt över hela landet med olika politiska bakgrund. Rapporten presenterades på ett …

En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt? Läs mer »

Seminarium – Standardhöjning eller underhåll – vem bestämmer? 6 mars

Varje år renoveras tusentals hyreslägenheter, många gånger med stora hyreshöjningar som följd. Hur ser egentligen hyresgästernas möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen ut? Det har författarna av rapporten ”Standardhöjning eller underhåll – deltagande och hållbarhet i renoveringar av svenska hyresbostäder” undersökt.   Rapportförfattarna har även tittat på hur väl hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030 om Hållbara städer …

Seminarium – Standardhöjning eller underhåll – vem bestämmer? 6 mars Läs mer »

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari

Tankesmedjorna Bostad 2030 och Arena Idé bjuder in till ett samtal om den nyutkomna antologin ”Allas rätt till bostad” (Daidalos-förlag). Den 19 januari kommer de tre redaktörerna och medförfattarna Bo Bengtsson, Markus Holdo och Emma Holmqvist diskutera ödesfrågan för svensk bostadspolitik: Finns rätten till en bostad idag?   Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är …

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari Läs mer »

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt? Bostad 2030 presenterar i ett seminarium sin rapport ”Renovera hållbart – är det …

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Läs mer »

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågan om hur den svenska hyresmarknaden och hyrespolitiken ska utvecklas leder ständigt till att debattvågorna går höga. Få delar av bostadspolitiken är lika politiskt laddat som just frågan om hyressättning och hur den politiska styrningen ska fungera. Under de senaste åren har debatten blivit alltmer intensiv, där just hyressättning både blev en valfråga och en …

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd Läs mer »

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler …

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten Läs mer »