Seminarium

Seminarium – Standardhöjning eller underhåll – vem bestämmer? 6 mars

Varje år renoveras tusentals hyreslägenheter, många gånger med stora hyreshöjningar som följd. Hur ser egentligen hyresgästernas möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen ut? Det har författarna av rapporten ”Standardhöjning eller underhåll – deltagande och hållbarhet i renoveringar av svenska hyresbostäder” undersökt.   Rapportförfattarna har även tittat på hur väl hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030 om Hållbara städer …

Seminarium – Standardhöjning eller underhåll – vem bestämmer? 6 mars Läs mer »

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari

Tankesmedjorna Bostad 2030 och Arena Idé bjuder in till ett samtal om den nyutkomna antologin ”Allas rätt till bostad” (Daidalos-förlag). Den 19 januari kommer de tre redaktörerna och medförfattarna Bo Bengtsson, Markus Holdo och Emma Holmqvist diskutera ödesfrågan för svensk bostadspolitik: Finns rätten till en bostad idag?   Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är …

Boksamtal om ”Allas rätt till bostad” 19 januari Läs mer »

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt? Bostad 2030 presenterar i ett seminarium sin rapport ”Renovera hållbart – är det …

Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Läs mer »

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågan om hur den svenska hyresmarknaden och hyrespolitiken ska utvecklas leder ständigt till att debattvågorna går höga. Få delar av bostadspolitiken är lika politiskt laddat som just frågan om hyressättning och hur den politiska styrningen ska fungera. Under de senaste åren har debatten blivit alltmer intensiv, där just hyressättning både blev en valfråga och en …

Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd Läs mer »

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler …

Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten Läs mer »

Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden

I delegation Bostad 2030:s slutbetänkande konstaterades att det nästan krävs ett nytt miljonprogram det närmaste decenniet för att bygga bort bostadsbristen för normal- och låginkomsttagare. Många av de områden som byggdes inom det det gamla miljonprogrammet är dock idag starkt segregerade och räknas ofta som ”utsatta”. Hur ska man förstå de utmaningar som följer i boendesegrationens kölvatten? …

Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden Läs mer »

Seminarium: Berlin – staden som drog i nödbromsen

I somras beslutade staden Berlin att införa ett tillfälligt hyrestak – ”meitendeckel” – som innebär frysta hyror i fem år. Motivet från politikerna var att ge hyresgästerna ett andrum från de senaste årens kraftiga hyreshöjningar. Vad ledde fram till beslutet om en så drastisk åtgärd? Och vad kan Sverige dra för lärdomar av utvecklingen i Berlin? Med anledningen …

Seminarium: Berlin – staden som drog i nödbromsen Läs mer »