Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan? 

På senare tid har ett allt större fokus hamnat på byggsektorns stora miljöpåverkan. Allt högre hörs kritiska röster mot att funktionsdugliga byggnader rivs. Men det är inte bara miljöargument som lyfts i debatten, utan också kritiken mot att viktiga byggnader som speglar vår historia försvinner.

Tre aktuella områden som nämnts i debatten på sistone är Marievik, Södra Hagalund i Solna och mässområdet i Älvsjö. Återbruk handlar inte längre om att bara ta tillvara på material från byggnader som rivs utan att se potentialen i hela områden och hur de bättre kan moderniseras och få en ny användning.

Bostad 2030 tillsammans med nätverket Hållbara Städer bjuder in till ett spännande samtal kring ämnet återbruk. Vad innebär återbruk i praktiken? Vilka möjligheter finns att bevara och bygga på befintliga byggnader och strukturer? 

Seminariet inleds med konkreta exempel från Solna, Älvsjö och Marievik och därefter följer ett panelsamtal. 

Deltar i samtalet gör bland annat:
Martin Eliasson, kommunalråd och stadsbyggnadsnämnden i Solna och utbildad arkitekt. Ansvarar politiskt för utvecklingen av Södra Hagalund
Carl-Johan Engström, prof em i stadsutveckling KTH och ordförande Hållbara städer. Carl-Johan har lång erfarenhet bland annat som planeringsdirektör i Uppsala och enhetschef på Boverket. 
Margarida Goncalves Amaral, arkitekt och adjunkt i Byggnadskonst på Kungliga konsthögskolan, Margida har  varit en drivande röst för att bevara flera av de unika byggnaderna i Marievik
Nils Johansson, forskare KTH, som forskar kring återbrukets bärande idéer, om cirkulär ekonomi och dess miljömässiga, sociala, marknadsmässiga och moraliska konsekvenser
Erik Järlöv, VD och arkitekt Urban Design. Har bland annat lyft idén om hur Älvsjö och Stockholmsmässans byggnader kan användas i den framtida stadsutvecklingen

Samtalet leds av Jonas Nygren, Bostad 2030

Fler deltagare kan tillkomma.

Datum och tid:
Tisdagen den 27 februari 2024, kl. 13–14.30.  

Plats:
Arenagruppen, Barnhusgatan 4. Samtalet kommer även att sändas digitalt och går att följa på Facebook och i efterhand på YouTube.

Varmt välkomna! 

Bostad 2030 i samarbete Rådet för Hållbara Städer