Jonas Nygren

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan? 

På senare tid har ett allt större fokus hamnat på byggsektorns stora miljöpåverkan. Allt högre hörs kritiska röster mot att funktionsdugliga byggnader rivs. Men det är inte bara miljöargument som lyfts i debatten, utan också kritiken mot att viktiga byggnader som speglar vår historia försvinner. Tre aktuella områden som nämnts i debatten på sistone är Marievik, Södra …

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan?  Läs mer »

Vem flyttar när fastigheten renoveras?

I denna rapport undersöker Ida Borg, Stockholms universitet, hur flyttmönstret i hyresbeståndet påverkats av renoveringar under de senaste 30 åren. Studien omfattar samtliga hushåll i hyreshus där större renoveringar skett mellan åren 1995 till 2019.  Rapportförfattaren har bland annat tittat på vilka hushåll som flyttar före, i samband med och efter en större renovering. Rapporten är en kvantitativ undersökning som ger mer …

Vem flyttar när fastigheten renoveras? Läs mer »

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för …

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss Läs mer »

En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?

I rapporten ”En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?” tar rapportförfattaren Kenneth Handberg tempen på det bostadspolitiska läget i Sveriges mindre kommuner. Vilka är utmaningarna och behoven i Sverige bortanför våra stora städer. I rapporten intervjuas kommunstyrelseordföranden från åtta kommuner, spridda geografiskt över hela landet med olika politiska bakgrund. Rapporten presenterades på ett …

En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt? Läs mer »

Rapport: Att identifiera utsatta områden

Sedan 2015 publicerar polisen årligen en lista över utsatta områden som kallas för utsatta. Den mediala uppmärksamheten har från början varit stor kring listorna. Många kommuner ser listorna som ett bra hjälpmedel i deras verksamhet mot segregation och ökad trygghet. Andra menar att listorna bidrar till att områden stämplas och att invånarna stigmatiseras, många gånger …

Rapport: Att identifiera utsatta områden Läs mer »

Webbinarium: Stjälper eller hjälper det att peka ut områden som utsatta? – 14 februari

Sedan 2015 publicerar polisen årligen en lista över områden som kallas för utsatta. Den mediala uppmärksamheten har från början varit stor kring listorna. Många kommuner ser listorna som ett bra hjälpmedel i deras verksamhet mot segregation och ökad trygghet. Andra menar att listorna bidrar till att områden stämplas och att invånarna stigmatiseras, många gånger utan …

Webbinarium: Stjälper eller hjälper det att peka ut områden som utsatta? – 14 februari Läs mer »