Rapport: Att identifiera utsatta områden

Sedan 2015 publicerar polisen årligen en lista över utsatta områden som kallas för utsatta. Den mediala uppmärksamheten har från början varit stor kring listorna. Många kommuner ser listorna som ett bra hjälpmedel i deras verksamhet mot segregation och ökad trygghet. Andra menar att listorna bidrar till att områden stämplas och att invånarna stigmatiseras, många gånger utan att all fakta finns på bordet.

Rapportförfattaren Tapio Salonen, professor i sociala arbete vid Malmö universitet, har i rapporten ”Att identifiera utsatta områden” jämfört polisens lista över utsatta områden med Boverkets (tidigare Delmos) lista Segregationsbarometer. Vad är skillnaden mellan de olika myndigheternas listor och vilken nytta kan man ha av dem i samhällets olika insatser mot segregation och kriminalitet.