Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle.

Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för hur vi lever och interagerar med omvärlden, och en förutsättning för att skapa hållbara livsvärldar för människan och planeten.

Författaren till boken ”Städernas stenar” menar att den kanske viktigaste dimensionen har varit sol för oss: hur städers byggda form bildar ett system av samband som sätter ramarna för var vi rör oss och möts, vilka beteenden och sociala band som förstärks. Vår urbana värld flätas samman genom byggda miljöers rum och deras arkitektur. Hur vi använder stadsbyggandets teknologi har därför en avgörande betydelse för det mesta i våra moderna samhällen.

Därefter följer ett panelsamtal med:

Seminariet inleds med att boken presenteras av Lars Marcus, professor i urbanmorfologi vid Chalmers.

Anna Molén, samhällsplanerare och stadsutvecklingschef på Genova
Carl-Johan Engström, professor emeritus KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö
Karolina Skog, tidigare miljöminister och senior rådgivare
Lisa Pelling, chef tankesmedjan Arena Idé

Samtalet modereras av Jonas Nygren, chef Bostad 2030

Datum och tid: torsdagen den 26 oktober kl 10 – 11.30, fika från 9.30

Plats: Arenagruppen, Barnhusgatan 4. Seminariet spelas in och går att se i efterhand genom Facebook och på YouTube.

Anmäl ditt deltagande här!