Urbaniserad värld – nya steg mot hållbara städer

Stadsutvecklingen står inför stora utmaningar. Den snabba urbaniseringen innebär både hot och möjligheter. I den här antologin finns bidrag som vill få fram att städer blir hållbara bara om ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter behandlas – samtidigt. Skriften vill bidra till handlingskraft genom att öka förståelsen och bidra till tydligare förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna.

Utgiven av tankesmedjan Global Utmaning i mars 2011. Återpublicerad med författarnas samtycke.

Rapporten är en antologi med sex forskare som belyser hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingen. Det är ingen överdrift att kalla städernas förmåga till en hållbar omställning för en avgörande fråga.