Hållbara städer

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan? 

På senare tid har ett allt större fokus hamnat på byggsektorns stora miljöpåverkan. Allt högre hörs kritiska röster mot att funktionsdugliga byggnader rivs. Men det är inte bara miljöargument som lyfts i debatten, utan också kritiken mot att viktiga byggnader som speglar vår historia försvinner. Tre aktuella områden som nämnts i debatten på sistone är Marievik, Södra …

Seminarium: Att riva eller inte riva – är det frågan?  Läs mer »

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för …

Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss Läs mer »