Rapport: Larmet från landet 10 största kommuner

Denna rapport bygger på intervjuer med företrädare för Sveriges 10 största kommuner och tre chefsekonomer. Syftet har varit att få en aktuell bild av hur det ekonomiska läget påverkar byggtakten i kommunerna och vilka insatser de tror behövs för att det inte ska bli byggstopp i kommunerna.