Svenska lösningar på globala utmaningar

30 konkreta förslag på svenska lösningar. Rapporten har skrivits av tio av Global Utmanings seniora experter inom bl a klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering.

Bidraget från Hållbara städer behandlar FN:s hållbarhetsmål 10 om jämlikhet. Med ökande ojämlikhet hotas möjligheterna att uppnå de övriga målen. Det behövs en satsning på social samhällsplanering om jämlikhet ska kunna uppnås.

Datum: 2021-10-01

Författare: Tobias Alfvén, Carl-Johan Engström, Thomas Hahn, Andrea Hemming, Tomas Kåberger, Allan Larsson, Lin Lerpold, David Olsson, Kristina Persson och Anders Wijkman

Rapporten har getts ut av tankesmedjan Global Utmaning. Återpublicerad med författarnas tillåtelse.