Rapport: Hyresrätt till salu

Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler större aktörer verksamma på hyresrättsmarknaden, varav flera också är internationella. De lokala mindre fastighetsägarna har till viss del ersatts av stora aktörer finansierade av pensionskapital. Och utan större nationell debatt har närmare 20 000 hyresrätter i allmännyttan sålts ut eller ombildats.

Vilka konsekvenser får det här för bostadsmarknaden? Och vilken roll kommer allmännyttan spela i framtiden?