Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt? 

I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav på vad som krävs för att få till  renoveringar som är hållbara ur ett ekonomiskt, klimat- och socialt perspektiv.