Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?

Bostad 2030 presenterar i ett seminarium sin rapport ”Renovera hållbart – är det möjligt?”. I rapporten lyfts positiva exempel men också politiska krav på vad som krävs för att få till  renoveringar som är hållbara ur ett ekonomiskt, klimat och socialt perspektiv.

Rapporten släpps den 23 augusti och följs av panelsamtal. 

Medverkande:
Dominika Vergara Polanska, docent i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
Janne Sundling, journalist
Björn Ljung, Liberalerna
Johan Löfstrand, Socialdemokraterna

Samtalet modereras av Caroline Szyber, f.d. riksdagsledamot (KD) och ordförande i Civilutskottet.