Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågan om hur den svenska hyresmarknaden och hyrespolitiken ska utvecklas leder ständigt till att debattvågorna går höga. Få delar av bostadspolitiken är lika politiskt laddat som just frågan om hyressättning och hur den politiska styrningen ska fungera.

Under de senaste åren har debatten blivit alltmer intensiv, där just hyressättning både blev en valfråga och en viktig del i den politiska förhandlingen efter valet. Det blev också den fråga som slutligen fällde statsminister Stefan Löfvens regering. Men vad handlar egentligen konflikten om? Vilka styrkor och svagheter finns i dagens modell? Går det att finna en bredare samsyn i synen på vad som krävs för en bättre fungerande hyresmarknad?

På uppdrag av Bostad 2030 har Bo Bengtsson, professor i statskunskap med särskild inriktning på bostads- och urbanpolitik vid Uppsala universitet tagit fram rapporten ”Marknadsmakt och besittningsskydd – Om hyrespolitikens förutsättningar”.

Rapporten presenteras den 31 mars och följs av ett panelsamtal. 

Medverkande:
Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro
Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen
Ola Andersson, arkitekt, Andersson Arfwedson
Åsa Johansson, ordförande, Sveriges Allmännytta 

Samtalet leds av Hanna Lindquist, Bostad 2030.

 

Ladda ned Bo Bengtssons presentation från seminariet.