Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd

Frågor om hyresmarknad och hyrespolitik är ständigt kontroversiella. På ena sidan står förespråkarna för marknadshyror som med akademiska argument hämtade från nationalekonomiska jämviktsteorier kritiserar ”hyresregleringen”. På andra sidan står försvararna av politisk styrning av hyresmarknaden som argumenterar ideologiskt och hävdar att bostaden bör vara en social rättighet även för hyresgäster. Någonstans mellan dessa ståndpunkter står vanligen de politiska partierna – grupperade på olika sätt vid olika tidpunkter. Kontroverser om hyrespolitiken tycks ha återkommit med ojämna mellanrum i stort sett så länge som det funnits marknader där fastighetsägare upplåter bostäder med hyreskontrakt. 

I denna rapport granskar professorn Bo Bengtsson de ekonomiska och politiska argumenten i den hyrespolitiska debatten, mot bakgrund av de särskilda förutsättningar som gäller för bostadsförsörjningen i allmänhet och hyresmarknaden i synnerhet.