Goda exempel: Helsingborgshem – Miljonprogram i förvandling

Jonas Nygren från Bostad 2030 samtalar med Mikaela Åsberg från Helsingborgshem om hur de arbetat med Grönkulla på Drottninghög, en del av miljonprogrammet. Det som särskilt lyfts med projektet har varit hur de arbetat med delaktighet. Helsingsborgshems ordförande Lars Hansson beskriver projektet: 

”Delaktigheten och dialogen med de boende har varit unika. De boende fick besök hemma, och det blev timslånga samtal om livet. Vad man önskar sig i och kring boendet som grönska, platser för barnen, ja helheten.”