Rapporter

Rapport: En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion

I dag råder stor samstämmighet om att problemen på bostadsmarknadeninte gäller resursstarka grupper, utan framför allt låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt har S, C, L och MP kommit överens om att att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. Men hur är det tänkt lösa problemen på bostadsmarknaden för de här grupperna? Den 23 april 2020 beslutade regeringen …

Rapport: En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion Läs mer »

Ny rapport: Insatser i ”utsatta” områden

Kan riktade insatser mot specifika områden lösa boendesegregationen? Eller måste vi se till att lösa de problem som hänger ihop med boendesegregation redan på byggstadiet? I en ny kunskapsöversikt utgiven av Bostad 2030 går Kim Roelofs och Tapio Salonen från Malmö universitet igenom den svenska forskningen kring områdesutveckling de senaste två decennierna. Deras slutsatser är att riktade …

Ny rapport: Insatser i ”utsatta” områden Läs mer »

Ny rapport: Att bygga Sockholm

Varför byggs det inte mer i Stockholm? Borde inte de höga priserna och efterfrågan leda till större produktion? Kan Tobins Q-teorin och en analys av byggandet över ett längre perspektiv förklara?

Att bygga Stockholm – rapportsläpp

Varför ökar inte byggandet mer när fastighetspriserna är så höga? Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, har undersökt relationerna mellan fastighetspriser och produktionskostnader och hur det påverkar byggandet. Seminariet inleds med presentation av slutsatserna i rapporten, och följs upp av panelsamtal med Svensk Byggindustris bostadspolitiskt ansvariga Anna Broman, Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg samt Sandro Scocco, Bostad …

Att bygga Stockholm – rapportsläpp Läs mer »

Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen

Om vi ska kunna få ett byggande som motsvarar efterfrågan så behöver vi bygga ungefär 800.000 nya bostäder till 2030. Vilka utmaningar ställer detta på hur bostadsplaneringen i stat och kommun går till? Anders Lidströms rapport går igenom urbaniseringen av Sverige och förslag på stadsregioner. Rap 3 – Urbaniseringen_final Presentation av Anders Lidström under seminariet: …

Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen Läs mer »

Finansieringen av bostäder

Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela den ekonomiska risken. Rap 2 – Bostadsfinansieringen_final_webb