Rapport: En granskning av direktiven till utredningen om fri hyressättning i nyproduktion

I dag råder stor samstämmighet om att problemen på bostadsmarknaden
inte gäller resursstarka grupper, utan framför allt låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt har S, C, L och MP kommit överens om att att fri hyressättning ska införas i nyproduktion. Men hur är det tänkt lösa problemen på bostadsmarknaden för de här grupperna?

Den 23 april 2020 beslutade regeringen om de direktiv som ska styra utredningen om fri hyressättning. Det förslag som finns där om att ersätta presumtionshyressystemet med ett tariffsystem är tänkt att leda till lägre hyror och ökat byggande, särskilt i storstadsregionerna. Vi kan dock med vetenskapliga metoder visa att problembeskrivningen i direktiven bygger på en rad felaktigheter. Vår slutsats är att förslaget varken kommer att leda till ett ökat byggande, lägre byggkostnader eller ett effektivare utnyttjande av beståndet. Istället kommer det ytterligare försvåra för vanliga människor att få tag på en hyreslägenhet.

Granskingen är gjord av Bostad 2030:s utredningschef Sandro Scocco, ekonomhistorikern Lars-Fredrik Andersson och nationalekonomen Per Lindberg.