Ny rapport: Insatser i ”utsatta” områden

Kan riktade insatser mot specifika områden lösa boendesegregationen? Eller måste vi se till att lösa de problem som hänger ihop med boendesegregation redan på byggstadiet?

I en ny kunskapsöversikt utgiven av Bostad 2030 går Kim Roelofs och Tapio Salonen från Malmö universitet igenom den svenska forskningen kring områdesutveckling de senaste två decennierna. Deras slutsatser är att riktade insatser mot specifika områden inte har löst de strukturella problem som är huvudorsaken till att de här områdena blivit utsatta. Vilka typer av åtgärder krävs för att komma åt problemen med boendesegregation på riktigt?