Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden

Foto: Robert Levasjics

I delegation Bostad 2030:s slutbetänkande konstaterades att det nästan krävs ett nytt miljonprogram det närmaste decenniet för att bygga bort bostadsbristen för normal- och låginkomsttagare. Många av de områden som byggdes inom det det gamla miljonprogrammet är dock idag starkt segregerade och räknas ofta som ”utsatta”. Hur ska man förstå de utmaningar som följer i boendesegrationens kölvatten? Hur kan vi bygga för att motverka att skapa nya utsatta områden? 

I en ny kunskapsöversikt utgiven av Bostad 2030 går Kim Roelofs och Tapio Salonen från Malmö universitet igenom den svenska forskningen kring områdesutveckling de senaste två decennierna. Deras slutsatser är att riktade insatser mot specifika områden inte har löst de strukturella problem som är huvudorsaken till att de här områdena blivit utsatta. Med utgångspunkt från rapportens slutsats diskuteras vilka typer av åtgärder som krävs för att komma åt problemen med boendesegregation på riktigt.

Medverkande: Kim Roelofs och Tapio Salonen (rapprotförfattare), Malmö universitet; Susanne Urban, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet; Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030. Samtalet modereras av Per Lindberg, projektledare Bostad 2030

Tid och plats:
11 december, 13.00-14-30, Strandvägen 7A. Fika serveras från kl 13.00, seminariet börjar 13.30.