Rapport om bostadsmarknaden till bostadspolitisk hearing

Till dagens bostadspolitiska hearing släpper Bostad 2030 den första rapporten, som handlar om hushållens, företagens och politikens utmaningar i förhållande till bostadsmarknaden.

Rapport 1 – bostadsmarknaden_final_webb

Bostadsmarknaden. Hushållens, företagens och politikens utmaningar