Ledamöterna i delegation Bostad 2030 är klara

I förra veckan utsåg Hyresgästföreningen en oberoende delegation under ledning av Anders Sundström för att ta fram en ny, kunskapsbaserad, bostadspolitik. Idag kan vi presentera de ledamöter Anders Sundström valt till delegationen.

De är: Eva Andersson (professor Stockholms universitet) Magnus Billing (VD Alecta) Marie Nilsson (ordförande If Metall) och Jonas Spangenberg (VD BoKlok).

– Ledamöterna presenterar en verklig bredd av samhällsintressen. Sammansättningen innebär att vi kommer att kunna ha ett förutsättningslöst, oberoende och framåtsyftande arbete, säger Anders Sundström.

Delegationens uppdrag är att utifrån kunskap och beprövad erfarenhet hitta lösningar på bostadsbristen. För utförligare beskrivning av motiv och mål, se ”Sverige behöver en ny bostadspolitik” av Marie Linder, förbundsordförande hyresgästföreningen.

 

Presentationer:

Eva Andersson är professor i geografi, särskilt kulturgeografi, specialiserad på omgivningens betydelse för människors livsbanor, och konsekvenser av boendesegregationens mönster. Tidigare vid Institutet för Bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet samt Institutet för Framtidsstudier och Umeå Universitet, och PostDoc vid Harvard School of Public Health,

Magnus Billing är vd för Alecta som förvaltar kollektivavtalad tjänstepension och ägs av 2,3 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder. Det förvaltade kapitalet uppgår till 815 miljarder kronor. Magnus Billing utsågs 2016, som ende svenske representant, till Europeiska Kommissionens ”high-level expert group” för hållbara investeringar.

Jonas Spangenberg är VD på BoKlok. Dessförinnan var han VD för Skanskas bostadsutveckling i norden. BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA.

Företaget bygger omkring 1200 bostäder per år och har hittills byggt 10 000 bostäder för människor med vanliga inkomster.

Marie Nilsson är ordförande för If Metall, som organiserar 313 000 medlemmar inom bland annat plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Marie har förutom en lång bakgrund inom Metall också en rad uppdrag i till exempel styrelsen för AMF, styrelsen och repsentantskapet för LO och Industrianställda i Norden och IndustriAll Europe Trade Union.

 

Presskontakt Jenny Lindahl, kommunikationsansvarig för Bostad 2030, 073-654 12 21, jenny.lindahl@bostad2030.se