Hur ser rörligheten på bostadsmarknaden ut?

I en artikel i Ekonomistas, gör Daniel Waldenström en genomgång av två påståenden som tagits för givna i debatten: 1: Sverige har en trögrörlig bostadsmarknad och 2: Reavinstskatten är en viktig orsak till denna trögrörlighet. Läs hela artikeln här. Det mycket kvar att utforska kring effekterna av kapitalskatten på rörligheten på bostadsmarknaden.