Anders Sundström leder delegationen

Delegationen Bostad 2030 kommer fram till valet 2018 att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik, i syfte att möjliggöra politiska  lösningar på bostadsbristen. Uppdraget att leda det arbetet har Anders Sundström.

Med sin bakgrund i politiken bland annat som arbetsmarknadsminister, näringsminister och kommunalråd, samt sitt arbete i näringslivet och finansiella sektorn, bland annat som VD för Folksam, styrelseordförande i Swedbank och styrelseordförande för KF, precis i den skärningspunkt som behövs för uppdraget att tillsätta en delegation med kapacitet att ta fram nya politiska lösningar.

Delegationens ledamöter kommer att tillsättas självständigt av Anders Sundström, och arbeta oberoende fram till valet 2018. Till detta kommer också experter och forskare som ska ta fram de underlag som behövs för att formulera en ny bostadspolitik. I augusti 2018 ska delegationen lämna ett slutbetänkande till Hyresgästföreningen.