Urbaniseringen, stadsregionerna och bostadsplaneringen

Om vi ska kunna få ett byggande som motsvarar efterfrågan så behöver vi bygga ungefär 800.000 nya bostäder till 2030. Vilka utmaningar ställer detta på hur bostadsplaneringen i stat och kommun går till? Anders Lidströms rapport går igenom urbaniseringen av Sverige och förslag på stadsregioner.

Rap 3 – Urbaniseringen_final

Presentation av Anders Lidström under seminariet:

Anders Lidströms presentation

Presentation av Bengt Nyman, bostadsplaneringskommitten:

Bengt Nyman Bostadsplaneringskommittén

Presentation av Annika Wallenskog, chefsekonom SKL:

annika wallenskogs presentation