Nyhetssammanfattning 3 maj

Tysk minimilön täcker inte hyran, Ekot, Sveriges Radio, Storköp för Rikshem i Kalmar, World In Property, Egoister vill bromsa bostadsbyggandet och skyller på mormor, Flamman, Bostadsbristen i vårt land, är en valfråga 2018! Trelleborgs Allehanda

Hyresgästerna: Låt statliga topplån få fart på bostadsbyggandet, Dagens Arena, Halmstad har råd att ordna med bostäder, Hallandsposten, Arkitekter måste bli mer strategiska i bostadsbyggandet, Arkitektur

 Allmännyttan i Sverige krymper för varje år, Byggnorden, Byggkontakt, Byggnads: Lugn, byggboomen har inte ”tvärnitat”, Svensk Leverantörstidning, Joakim Broman: Regeringens politik förvärrar bostadskrisen, Kristianstadsbladet, Hallandsposten

Se inte temporära byggnader som en nödlösning, Byggvärlden, Tomas Ågren: Bostadsbristen för unga är politikernas ansvar,  Dagens Nyheter, Sammanhållning – inte ökade klyftor, Markbladet, Få nya studentbostäder förra året,  SVT Nyheter Uppsala

Tysk minimilön täcker inte hyran, Ekot, Sveriges Radio

I Tyskland har införandet av minimilön gett en kännbar inkomstökning för människor låg inkomst, ändå räcker lönen inte till hyran i landets storstäder.

Storköp för Rikshem i Kalmar, World In Property

De första lägenheterna står klara under året och uthyrningen startar redan under maj. I Kalmar har Rikshem förvärvat två projektfastigheter som omfattar uppförandet av fem nya bostadshus. I Kalmar har Rikshem förvärvat två projektfastigheter som omfattar uppförandet av fem nya bostadshus.I första etappen byggs 87 lägenheter som beräknas vara färdigställda under året…. Som långsiktig och ansvarsfull fastighetsägare vill vi bidra till att minska bostadsbristen…

Egoister vill bromsa bostadsbyggandet och skyller på mormor, Flamman

Att få mormor att flytta från villan och låta barnfamiljen flytta in är inte den magiska lösning på bostadsbristen som högern menar. Lösningen är att det ska byggas mycket mer.

Egoister vill bromsa bostadsbyggandet och skyller på mormor…. Att få mormor att flytta från villan och låta barnfamiljen flytta in är inte den magiska lösning på bostadsbristen som högern menar…. Ledare. För ett par år sedan handlade bostadsdebatten…

Bostadsbristen i vårt land, är en valfråga 2018! Trelleborgs Allehanda

I vårt land uppges det vara bostadsbrist i nio av tio kommuner. Boverkets beräkningar slår fast att 600 000 nya bostäder skulle behöva byggas fram till år 2025.

Bostadsbristen i vårt land, är en valfråga 2018!I vårt land uppges det vara bostadsbrist i nio av tio kommuner…. Fredrik Sandberg/TT Skribenten funderar över bostadsbristen i Sverige och kommer med förslag på lösningar…. Bostadsfrågan har kommit i…

Hyresgästerna: Låt statliga topplån få fart på bostadsbyggandet, Dagens Arena

Ska Sverige kunna bygga de 80 000 bostäder per år bör statliga topplån ersätta stora delar av byggherrens egen risk och insats, skriver Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.

Hyresgästerna: Låt statliga topplån få fart på bostadsbyggandet….maj kan vi konstatera att omfattande bostadsreformer lyser med sin frånvaro…. Kanske är det för att det visat sig svårt att styra takten, priset och omfattningen av bostadsproduktionen.

Halmstad har råd att ordna med bostäder, Hallandsposten    

Hemlöshet. Vi är ett tiotal pensionärer inom PRO Halmstad, de flesta av oss mellan 80 och 90 år. Dessa har gett oss erfarenheter och kunskaper och fortfarande har vi nyfikenhet på den tid som återstår.

Flertalet av oss har jobbat sedan 14-årsåldern, upplevt bostadsbristen på 50-talet och omoderna lägenheter med dass på gården, men jämväl en egen bostad…. Få av oss skulle idag ha råd att flytta till en nyproducerad tvårummare, trots bostadstillägg…

Arkitekter måste bli mer strategiska i bostadsbyggandet, Arkitektur

Konkurrensen på fastighetsmarknaden har ökat, och oron leder till att bostadsbyggandet stannar av, trots bostadsbristen. Genom att vara mer strategisk kan arkitekturen göra större skillnad, anser Frida Rosenberg på KTH.

Arkitekter måste bli mer strategiska i bostadsbyggandet…. Konkurrensen på fastighetsmarknaden har ökat, och oron leder till att bostadsbyggandet stannar av, trots bostadsbristen…. Att svara på bostadskrisen med Attefallshus är dåligt för arkitekturen…

 Allmännyttan i Sverige krymper för varje år, Byggnorden, Byggkontakt

Sedan 2000-talets början har allmännyttan i Sverige försvagats. Tiotusentals lägenheter i landet har endera sålts till privata fastighetsägare eller ombildats till bostadsrätter. I dag är andelen lägenheter i allmännyttig ägo nere på 29 procent.

Byggnads: Lugn, byggboomen har inte ”tvärnitat”, Svensk Leverantörstidning

Sveriges Byggindustrier (BI) släppte nyligen en rapport om det minskande bostadsbyggandet. På fackförbundet Byggnads känner man inte igen sig i BI:s dystra beskrivning av läget. – Branschen går som tåget, behovet av bostäder är enormt.

Joakim Broman: Regeringens politik förvärrar bostadskrisen, Kristianstadsbladet, Hallandsposten

Bostadsbyggandet minskar den kommande tiden, trots att konjunkturen fortfarande ser stark ut. Byggandet tvärnitar.

Se inte temporära byggnader som en nödlösning, Byggvärlden

Det har varit mycket debatt om tillfälliga bostäder som ställs till förfogande för att lösa bostadsbrist och om temporära skolor i landets kommuner, som plötsligt står med en befolkningstillväxt som ingen hade kunnat föreställa sig.

Det har varit mycket debatt om tillfälliga bostäder som ställs till förfogande för att lösa bostadsbrist och om temporära skolor i landets kommuner, som plötsligt står med en befolkningstillväxt som ingen hade kunnat föreställa

Tomas Ågren: Bostadsbristen för unga är politikernas ansvar,  Dagens Nyheter

Våra politiker är ansvariga för rådande bostadsbrist och skevheter i byggande.

Sammanhållning – inte ökade klyftor, Markbladet

Sverige är ett rikt land och vår gemensamma välfärd håller ihop samhället. Med hjälp av våra skatter fördelas tillgångarna så att alla ska få chans till bra möjligheter i livet, oavsett bakgrund.

Bostadspolitiken. Rätten till en egen bostad är en självklarhet i vårt samhälle…. Även SD vill diskutera marknadshyror.

Få nya studentbostäder förra året,  SVT Nyheter Uppsala

Bara 20 stycken fler blev studentbostäderna i Uppsala mellan 2016 och 2017. Samtidigt fick Uppsalas universitet runt 200 fler helårsstudenter.

Bostadsbristen för framförallt nya studenter i Uppsala är ett återkommande problem. så sent som i höstas om en där Uppsala studentkår uppgav att bostadsbristen var akut.