Finansieringen av bostäder

Ny rapport som presenteras på seminarium i Stockholm den 22 februari, som en underlagsrapport till delegation bostad 2030. Enligt rapporten behövs nya sätt att finansiera bostadsbyggandet. Hushållens belåning kan inte fortsätta att öka, och stå för hela den ekonomiska risken.

Rap 2 – Bostadsfinansieringen_final_webb