Nyhetssammanfattning 23 februari

Nya bostadsområden i Köping. S, V och C i Sundsvalls tidning om allmännyttig satsning. Fastighetsägarna i LT. SVT om lokal bostadspolitik i Örebro. Regeringen presenterar förslag om riksarkitekt. Fler hemlösa, Mariestadstidningen. Hyrköpssatsning från Riksbyggen, DN, Svensk byggtidning om Veidekkerapport. Arbetsmarknadsnytt kopplar bokris till kompetenskris.

Flera nya bostadsområden i olika stilar ska växa fram de kommande åren. Stadsarkitekten Gun Törnblad om planerna: ”Det ska finnas något för alla” Det är knappast någon hemlighet att det råder bostadsbrist i Köping, precis som i stora delar av landet.

Vi i den politiska majoriteten i Sundsvalls bestående av S, V och C har bestämt att använda Mitthem, som är ett allmännyttigt bolag, för att föra en aktiv bostadspolitik, debatt i Sundsvalls tidning.

Även om bostadsbyggandet fortfarande ökar i Östersund, förväntas det minska i resten av landet och en positiv trend hävs. Dessvärre utgör det bara en begränsad del av problembilden. I själva verket befinner sig svensk bostadsförsörjning i kris.

Efter år av rekordbyggande i Örebro sker nu en kraftig minskning av antalet påbörjade bostäder. Men kommunens högsta politiker tror ändå på ett relativt stort byggande under många år framöver.

Sverige ska få en riksarkitekt och det ska satsas 75 miljoner på innovativt byggande. Det framkom när regeringen idag presenterade nya mål för arkitektur, form och design.

Sedan 2011 har antalet personer som lever och sover utomhus ökat med 130 procent, enligt en undersökning av Socialstyrelsen. I Mariestad finns 46 hemlösa, enligt statistik från november förra året.

Hyrköpa en lägenhet  – det kan lindra bostadsbristen för de unga. Det tror i varje fall Riksbyggen som drar igång ett försök norr om Stockholm för ungdomar som inte klarar av de nya strängare lånereglerna.

Sverige har på 25 år gått från föredöme till att vara ”sämst i klassen”. Det är slutsatsen i en rapport som byggföretaget Veidekke presenterade på torsdagsförmiddagen vid av SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – arrangerat seminarium i Stockholm City om social bostadspolitik.

Precis som nästan alla andra branscher skriker byggbranschen efter folk. Under åren 2005–2015 ökade antalet anställda från cirka 200 000 till 300 000. Och ökningen fortsätter, om än i något förminskad takt. ”Det skulle bli fler bostäder och bättre infrastruktur om vår näring hade hittat medarbetare i rätt takt”, säger Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier.