Nyhetssammanfattning 22 februari

Ny rapport från Bostad 2030 om finansieringen av bostadspolitiken, Di. Slumvärdarna måste bort enligt V, ETC. Avkastningen på fastighetsmarknaden, Fastighetsvärlden. Fastighetsägarna debatterar social bostadspolitik i Alingsås tidning. Är bostadens betydelse överskattad? Fastighetsnytt.

Drygt 800.000 bostäder behöver byggas fram till 2030 för att lösa bostadsbristen, enligt ny rapport från Bostad 2030, som nu efterlyser nya finansiärer på bostadsmarknaden.

Vänsterpartiet vill ha en lagstiftning som ”skyddar hyresgästerna, inte hyresvärdarna”. ETC.

Totalavkastningen på svensk fastighetsmarknad nådde 10,8 procent under 2017 enligt MSCIs IPD Svenskt Fastighetsindex. Året innan var totalavkastningen 13,9 procent. Värdena steg, efter flera goda år, med ytterligare 6,3 procent, Fastighetsvärlden.

Fastighetsägarna om social bostadspolitik i Alingsås tidning. Alingsås Bostadsproduktionen har de senaste 10 åren legat på en relativt hög nivå i Alingsås, mycket tack vare utbygganden av Stadsskogen.

Även om bostadsfrågan är ständigt närvarande i fastighetsbranschen är den sällan högt upp på väljarnas dagordning. Är bostadens betydelse överskattad? Frågan diskuterades under Business Arena Umeå under onsdagen, Fastighetsnytt.