Ny rapport: Att bygga Sockholm

Varför byggs det inte mer i Stockholm? Borde inte de höga priserna och efterfrågan leda till större produktion? Kan Tobins Q-teorin och en analys av byggandet över ett längre perspektiv förklara?