Seminarium

Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden

I delegation Bostad 2030:s slutbetänkande konstaterades att det nästan krävs ett nytt miljonprogram det närmaste decenniet för att bygga bort bostadsbristen för normal- och låginkomsttagare. Många av de områden som byggdes inom det det gamla miljonprogrammet är dock idag starkt segregerade och räknas ofta som ”utsatta”. Hur ska man förstå de utmaningar som följer i boendesegrationens kölvatten? …

Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden Läs mer »

Seminarium: Berlin – staden som drog i nödbromsen

I somras beslutade staden Berlin att införa ett tillfälligt hyrestak – ”meitendeckel” – som innebär frysta hyror i fem år. Motivet från politikerna var att ge hyresgästerna ett andrum från de senaste årens kraftiga hyreshöjningar. Vad ledde fram till beslutet om en så drastisk åtgärd? Och vad kan Sverige dra för lärdomar av utvecklingen i Berlin? Med anledningen …

Seminarium: Berlin – staden som drog i nödbromsen Läs mer »

Seminarium om Wienmodellen

Bostad 2030 var medarrangör till Arena Idés seminarium om Wiens bostadspolitik som ägde rum tisdag 5 februari på ABF i Stockholm. Seminariet sammanföll med publiceringen av Lisa Pellings rapport ”Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik”, i vilken det beskrivs hur bostadspolitiken i Wien bedrivs. Rapporten berör också hur denna politik kan vara en …

Seminarium om Wienmodellen Läs mer »