Bostad 2030 på plats i Almedalen

Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur? Det är temat för Bostad 2030:s seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Sedan staten slutade subventionera bostadsbyggandet har produktionen av nya bostäder svängt kraftigt med konjunkturen. Detta medför stora konsekvenser både för byggbolagen och för samhället i stort.

På samhällsnivå blir följden primärt att bostadsbyggandet över en konjunkturcykel inte når de nivåer som skulle behövas för att motverka bostadsbristen. Redan om tio år förväntas Sveriges befolkning överstiga 11 miljoner.

På byggsidan är den huvudsakliga konsekvensen att svängningarna medför en kortsiktighet vilken leder till en fördyring av hela processen. Detta rör inte minst branschens arbetskraft, eftersom en lågkonjunktur innebär att många lämnar branschen för att sedan inte återvända när trenden vänder; en kompetens- och erfarenhetsförlust som hämmar sektorns produktivitetsutveckling över tid.

Välkommen att lyssna till ett panelsamtal om bostadsbyggandets utmaningar. Hur ser vi till att det byggs tillräckligt? Vilket ansvar faller på byggaktörerna och vad ska politiken göra?

Medverkande:
Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030.
Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta (f.d. Sabo).
Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.
Adam Cocozza, vd, Botrygg.

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.

Datum och tid: 3 juli 16:00 – 16:55
Plats: Cramérgatan 3, B-huset, Uppsala universitet, Campus Gotland, Sal B24