Bostadsministern – vad händer nu?

Bostadspolitiken är mer aktuell än på länge. Regeringen och partierna som står bakom januariavtalet har markerat att bostadsfrågorna är centrala för den här mandatperioden.

Samtidigt är utmaningarna stora. Behovet av fler bostäder är redan i dag mycket stort, och om tio år förväntas Sveriges befolkning ha överstigit elva miljoner.

Vilka hinder för en mer fungerande bostadsmarknad framträder tydligast idag? Hur kan vi uppnå ett tillräckligt stort bostadsbyggande som inte viker ner i lågkonjunktur och samtidigt värna den finansiella stabiliteten? Hur kan vi bygga och renovera klimatsmart för att minska bostadssektorns utsläpp?

Frågorna att ta ställning till är många, och under seminariet kommer vi att kunna lyssna till politiker och experter som ger sin syn på läget, samt ger förslag på vad som kan göras för att åtgärda den allt mer akuta situationen på bostadsmarknaden.

Seminariet inleds med att bostadsminister Per Bolund ger sin syn på bostadsbristen och beskriver vilka verktyg som finns för att åtgärda den.

Medverkande:
Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister
Anna Heide, affärsutvecklingschef, Trianon
Sandro Scocco, utredningschef, Bostad 2030
Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD)

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé och författare till rapporten Wienmodellen – Inspiration för en ny social bostadspolitik.

Arrangörer: Arena Idé och Bostad 2030