Seminarium om Wienmodellen

Bostad 2030 var medarrangör till Arena Idés seminarium om Wiens bostadspolitik som ägde rum tisdag 5 februari på ABF i Stockholm. Seminariet sammanföll med publiceringen av Lisa Pellings rapport ”Wienmodellen – inspiration till en ny social bostadspolitik”, i vilken det beskrivs hur bostadspolitiken i Wien bedrivs. Rapporten berör också hur denna politik kan vara en inspiration för Sverige i en tid när en ny bostadspolitik är mycket angelägen för att lösa de problem som tydligt framträder idag.

Seminariet gästades även av Johannes Tovatt, arkitekt och stadsplanerare, från Tovatt Architects and Planners, som berättade om sitt arbete med att planera stadsdelen Seestadt Aspern vilken just nu är det största bostadsprojektet i Europa. På scen fanns även en expertpanel.

Medverkande:
Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé.
Johannes Tovatt, arkitekt och stadsplanerare, Tovatt Architects and Planners.
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.
Lennart Weiss, komersiell direktör på Veidekke Sverige AB.
Staffan Schartner, ordförande för Föreningen för Byggemenskaper.
Moderator: María-Elsa Salvo, kommunikationsstrateg för Arena Opinion samt biträdande projektledare för Bostad 2030.

Ladda ner rapporten här: http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/wienmodellen-av-lisa-pelling.pdf