Presentation av slutbetänkande

Under drygt ett års tid har Delegation Bostad 2030 arbetat med att undersöka vår tids bostadspolitiska utmaningar och möjligheter. Vi har tagit fram rapporter, anordnat seminarier över hela landet, knutit till oss en mängd experter och startat podden Bostad2030.

Allt detta har lett oss fram till konkreta förslag för hur en ny bostadspolitik kan utformas.

Slutbetänkandet presenterar förslag om statlig planering, kommunala markanvisningar, produktion och finansiering, i syfte att skapa ett ökat byggande av bostäder för normalinkomsttagare över kommande lågkonjunktur.

Rapporten släpps i dag klockan 13.00 under ett seminarium anordnat av delegation Bostad 2030 under ledning av Anders Sundström i Spårvagnshallarna i Stockholm.