Snabb expansion av byggande leder till högre bopriser

Produktiviteten i branschen har stigit sedan 1980-talet, men – faser mer stark expansion har försämrat produktiviteten. Det har i sig försämrat den relativa produktivitet kraftigt, vilket lett till en uppgång i relativt pris.
Den snabba expansionen av bostadsbyggandet har med andra ord gett dyrare boende. Läs mer om detta och om andra bostadspolitiska utmaningar i rapporten Bostadsmarknaden – Hushållens, företagens och politikens utmaningar.