Marknaden kommer inte att lösa utbudsproblemet

Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt. Samtidigt behöver vi bygga mycket mer. Hur klarar vi efterfrågan 2030 om konjunkturen går ner? Delegation Bostad 2030 arbetar med att ta fram en ny kunskapsbaserad bostadspolitik. Läs första rapporten här.