Nyhetssammanfattning 17 januari

Prisnedgång kan vara bra, om politiker tar ansvar, skriver Daniels Swedin på Aftonbladets ledarsida. ”Lilla Almedalen” i Borlänge och bostadspolitisk vecka i Karlstad planeras. Social housing är ingen lösning på bostadsbristen, skriver Johnny Kellner i byggindustrin.se. Kenneth från Täby tipsas om att flytta till Filipstad. Formas utlyser ytterligare 100 miljoner till forskning. S i Oskarshamn kan tänka sig mindre reglerade detaljplaner.

Prisnedgången på bostäder kan vara en unik chans att göra upp med en modell där det är banker och byggherrar som styr över var och hur det ska byggas bostäder och vem som ska få bo i dem. Men det kräver att våra politiker faktiskt vill ta det ansvaret, skriver Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida.

En bostadspolitisk vecka i Karlstad, ”Lilla Almedalen” i Borlänge och heta stolen på gator och torg i Sörmland. Det är några av de aktiviteter Hyresgästföreningen i region Mitt har på gång under valåret, för att öka engagemang och valdeltagande, enligt Hem & hyra. I Aros-Gävle är det ler hyresrätter som är den viktigaste övergripande frågan Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle kommer att driva under valåret. Men tyngdpunkten ligger på lokal bostadspolitik.

Det är inte bara bristen på nyproducerade bostäder som orsakar bostadsbristen. Det är inte minst strukturella frågor som är orsaken. Viktigast är kanske det dåliga utnyttjandet av dagens befintliga. Följden kan bli social otrygghet, lägre hållbarhetskrav och utflyttning av bolag, skriver Johnny Kellner på byggindustrin.se

Kenneth Forsman, 54, är född i Grindtorp och har bott i Täby till och från hela sitt liv. Men nu kastar kommunen ut honom. Kenneth har missbrukat alkohol nästan hela sitt liv, men har kämpat för att bli nykter. I ett brev från kommunen uppmanar de honom att aktivt söka andra boenden. ”I dagsläget vet vi på Socialtjänsten att det finns lägenheter lediga i Filipstads kommun, om det är möjligt så kanske du även kan titta på det”.

Formas har öppnat en utlysning om synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, där Lantmäteriet är en av de medverkande aktörerna. Totalt finns över 100 miljoner kronor att söka, skriver Lantmäteriet.

För att få fart på bostadsbyggandet behöver detaljplanerna inte vara för detaljreglerade. Det anser Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun i partiets yttrande över översiktsplanen fram till år 2050, i Barometern.