Nyhetssammanfattning 18 januari

PR-strategierna gjorde att bostadsbristen föll bort från den politiska dagordningen. Mark i Stockholm säljs till underpris. Bostad frånvarande i partiledardebatten. Bostadsbristen driver på svarthandeln. Replik angående hyresregleringar, och försäljningar av allmännyttan sker i slutna rum.

 

Barbro Engman gör i Dalademokraten en analys av hur bostadsfrågan föll bort från det politiska intresset: Alla PR-byråer lär ut att man bör ha tre, maximalt fyra, budskap i en valrörelse. Några fler orkar väljarna inte med, det blir för plottrigt. Och det har partierna hållit sig till. Vilket bland annat är orsaken till att bostadsbristen inte ansågs vara något som man behövde bekymra sig över. Väljarna höll ju fast vid att det var vård, skola och omsorg som skulle toppa listan över de viktigaste frågorna under många år. Då dög det ju inte att blanda bort korten och börja snacka om bostadsbrist. Så man varken talade om eller byggde bostäder. Först när bostadskrisen var total så insåg man att det nog var bäst ändå att börja bygga bostäder, trots att väljarna verkade vara ointresserade. Vilket de förstås inte var.

Kommunerna i Stockholm tillämpar väsentligt olika modeller för markförsäljning. Resultatet är att medborgare i Nacka och Täby får fullt betalt för sin egendom medan de som bor i Stockholms stad generellt får sin egendom såld till underpris, skriver Michael Cocozza, styrelseordförande för Botrygg AB, i en replik i SvD Näringsliv.

Under onsdagsförmiddagen hölls valårets första partiledardebatt i riksdagen – en första indikation på vilka frågor som kommer att få fokus i valrörelsen. Den som hade hoppats på bostadsfrågan får nog vänta ett tag till, enligt referat i Fastighetsnytt.

Bostadsbristen driver på svarthandeln, skriver också Fastighetsnytt. I november lämnade utredare flera förslag till regeringen om att skärpa lagstiftningen när det gäller bytesrätt, oskäliga andrahandshyror och svartkontrakt på hyresmarknaden.

Replik från Tomas Svensson, Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm, apropå ledare, 9/1 i Hallandsposten. Det bör först och främst klargöras att Sverige inte har haft någon hyresreglering sedan 60-talet, då den avskaffades. Hyresreglering innebär att staten sätter hyrorna och så är det inte.

Ingen insyn vid utförsäljningar av allmännyttan – det beslut som kommunfullmäktige väntas fatta under eftermiddagen innebär att framtida försäljningar kommer ske i slutna rum, skriver ETC Göteborg.