Nyhetssammanfattning 6 februari

I Fastighetstidningen går turen att kommentera den sociala bostadspolitiken till Centerpartiet. Brist på studentbostäder, ETC Göteborg, Hyresgästföreningen Bengtsfors i debatt i Dalslänningen, om hemlöshet i Vimmerby i Vimmerby Tidning och Dagens Vimmerby.

Debatt Fastighetstidningen: I onsdags presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier, samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner, menar Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Bostadsbolaget SGS bygger flest studentbostäder i hela Sverige men ändå måste studenter flytta ofta och bo på varandras soffor. Nu försöker SGS lösa bostadsbristen genom att konvertera kontorslokaler till bostäder, ETC Göteborg.

Hyresgästföreningen manar statsrådet Ylva Johansson Hyresrätter Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet, Dalslänningen.

Enligt Socialstyrelsen finns det 45 personer i Vimmerby kommun som är hemlösa. – Vi har ingen idag som bor ute på gatan. Det ska man vara klar över, menar socialnämndens ordförande Eva Berglund (S)  i Vimmerby Tidning och Dagens Vimmerby.