Nyhetssammanfattning 5 februari

Jnytt om att Jönköpings kommun löst bostäder till alla nyanlända, E65 om hur kommunerna drabbas av fallande bopriser. Ledare i Fastighetstidningen mot dubbla regleringar. M i den bostadspolitiska debatten i GP. Både Oskarshamn och Malmö ser problem med bostadsbrist som ökar socialtjänstens åtaganden som hyresvärd, P4 Kalmar och Sydsvenskan rapporterar. Livsfarliga bostäder i Rågsved kan ge ett nytt Grenfell, Politism. Om Dalarnas fastighetsmarknad i Avesta Tidning. Målarförbundets ordförande slår ett slag för allmännyttan. Debatten om Täbypolitiken och bostadsbristen fortsätter i Stockholmdirekt. Rekordmånga uthyrningar i Uppsala, 24Uppsala.

Jönköpings kommun har lyckats lösa en tillfällig bostad till alla de flyktingar som anvisats till kommunen under förra året. Men det råder fortfarande en obalans när det gäller behovet av bostäder jämfört med antalet flyktingar som hänvisats till kommunen, enligt Jnytt.

Kommunerna riskerar att få sämre betalt för marken när bopriserna faller. Mindre pengar betyder sämre utbyggnad av service för kommuninvånarna, enligt E65.

Att kommunerna försöker hitta nya sätt att öka utbudet av billiga bostäder i dessa tider av bostadsbrist är lätt att förstå. Men se upp! Dubbla regleringar av hyressättningen skapar lätt oönskade effekter. Det skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, i sin ledare i Fastighetstidningen.

Vi vill att fler ungdomar i Göteborg ska ges chansen att ta sig in på bostadsmarknaden och få en egen bostad. Men då krävs en bättre politik än de rödgrönas och nya regler för Boplats Göteborg, skriver bland andra Axel Josefsson (M), på GP Debatt.

I Oskarshamn ökade kostnaderna för försörjningsstöd förra året – och just högre kostnader för bostäder står för en stor del av ökningen. – Vi hade ökade kostnader med ungefär 700 000 kronor, fem procent, säger Mikael Edlund, enhetschef för ekonomi och stöd i Oskarshamn till P4 Kalmar.

Livsfarliga hus i Stockholm. Bjursätragränd i Rågsved kunde redan varit ett svenskt Grenfell. Brandskyddet var undermåligt, bygget var fusk och många visste om det. Byggtekniken gick förenklat ut på att smälla upp så kallade byggbodar i trä. Dessa sammanfogades med ett fem centimeter brett nylonband som sedan fästes i grunden. Banden dras därefter upp på vinden och spänns åt. Elasticiteten i banden ifrågasattes av flera sakkunniga, ingen tror att de kan hålla lika länge som huset i sig. Vid Hyresgästföreningens första besiktning var banden inte ens åtspända uppe på vinden. Max Karlsson varnar på Politism för en potentiell katastrof.

Tempot på bostadsmarknaden bromsade in under 2017 – men bostadspriserna fortsatte ändå att stiga på vissa håll. – Priserna kommer att fortsätta att stiga i Borlänge- och Falu-regionen. Utbudet på villor, exempelvis, är fortfarande extremt lågt, säger Mikael Björklund till Avesta Tidning.

Trots att många kommuner larmade om att de inte skulle klara att ordna fram bostäder åt de nyanlända som de anvisades, så visar nya siffror från Migrationsverket att kommunerna klarat uppdraget.

Kommunerna måste börja använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – att tillhandahålla hyresrätter utifrån de behov som finns, med hyror som människor har råd med, skriver Målareförbundets ordförande Mikael Johansson i Målarnas facktidning.

Att påstå att jag som kommunstyrelseordförande skulle bestämma var unga människor ska bo är bisarrt” skriver Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande. Debatten om var ungdomarna ska ta vägen när de inte kan bosätta sig i Täby fortsätter i Stockholmdirekt.

I Uppsalaregionen slog Uppsala Bostadsförmedling rekord i antalet förmedlade bostäder. På en månad hade förmedlingen hyrt ut 484 hyresbostäder i januari. Jämfört med samma månad föregående år är det en ökning på 172 fler uthyrda bostäder.  Förra gången förmedlingen slog rekord var det med 395 uthyrda bostäder.

Oppositionsrådet Annica Gryhed (S) anser att L är fel ute beträffande ungdomsbostäder men välkomnar Saga Bowallius (L) positiva inställning till kommunalt bostadsbolag, debatt i Stockholmdirekt.

Skåne får en allt mer tudelad lägenhetsmarknad. Trots byggboom och högkonjunktur ökar de bostadssociala hyreskontrakten.
I Skåne har 2 500 bostadsrätter under de senaste två åren sålts för två miljoner kronor eller mer. Samtidigt hyrs 4 000 hyreslägenheter ut i andra hand till socialtjänstens klienter.