Nyhetssammanfattning 2 februari

Vad tycker S och M om fastighetsägarnas rapport? Rödgröna debatterar bostadspolitik i GP, NT rapporterar från fastighetsmarknadsdagen, Byggnorden om Fastighetsägarnas rapport och Goran Katinic vid Riksbanken om huruvida det finns ett under- eller överskott på bostäder.

I onsdags presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag?

Vi håller med om att bostadsbidrag och bostadstillägg kan ses över. Samtidigt kan inte lösningen i sig vara bidrag, utan att ge människor motivation och verktyg att jobba och ha råd att efterfråga eget boende. Det säger Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, till Fastighetstidningen.

Mats Green, bostadspolitisk talesperson för Moderaterna, säger: Man får dock inte komma bort från det ofrånkomliga grundproblemet, det vill säga bristen på bostäder i Sverige. Det mest prioriterade just nu på bostadspolitikens område är öka bostadsbyggandet. Alla diskussioner om fördelning av bostäder måste utgå från att det i första hand behövs fler bostäder att fördela.

Unga vuxna sitter fast i en ond cirkel bestående av bostadsbrist kombinerat med höga hyror och höga trösklar för att få lån. Den cirkeln måste brytas. För att lyckas krävs nytänkande. Ett exempel är det pågående projektet vid Lindholmshamnen med kooperativa hyresrätter, skriver de rödgröna i Fastighetsnämnden i GP.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivutveckling och framtidens Östergötland. Seminariet arrangeras av Fastighetssverige i samarbete med flera regionala aktörer och dagen lockade ett 100-tal personer till Värmekyrkan i Norrköping. Den växande regionens utmaningar och möjligheter inledde dagen innan man gled över mot makroanalys och finansieringstrender och skadeståndsjuridik, rapporterar Norrköpings Tidningar.

Byggnorden skriver om Fastighetsägarnas förslag för en social bostadspolitik: Antalet hemlösa, trångbodda och andra utsatta på bostadsmarknaden ökar kraftigt. Personer med svag privatekonomi, nyanlända, unga vuxna och våldsutsatta kvinnor söker sig oftare till socialtjänsten för att få hjälp med att hitta en bostad. – Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När den inte längre förmår möta de mest utsattas behov behöver något göras. Därför presenterar vi i dag nio förslag till en ny social bostadspolitik, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Det är svårt att säga om det finns ett över- eller underutbud av bostäder i Sverige, men det verkar som om det finns ett underskott av bostäder i Stockholm, men att det inte verkar finnas något större underskott i riket som helhet. Enligt vissa beräkningar kan det snarare finnas ett överskott. Det skriver Goran Katinic vid Riksbanken i en ekonomisk kommentar, Nyhetsbyrån Direkt.