Nyhetssammanfattning 1 feb

Ledningen för AB Framtiden på GP Debatt, bygglovsdebatt i UT, Barometern önskar social bostadspolitik, Fastighetsägarna lanserar nio punkter för en social bostadspolitik i Dagens Samhälle och i Fastighetstidningen, hur Köping bekämpat hemlösheten, Magasin 24, krönika om byggprocesser i Dala-Demokraten, och om BoKloks lösningar på Höglandet.

I dag används stora resurser till att planera för dyra bostadsprojekt på de attraktiva tomterna i centrala Göteborg för dem som har råd. Detta gagnar inte stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad. Det är hög tid att bryta denna trend, skriver AB Framtidens politiska ledning i GP.

Det är roligt att höra att S säger sig vilja se fler bostäder i Uppsala. Det vill Moderaterna också. Vad vi däremot inte förstår är varför S, V och MP kontinuerligt fortsätter säga nej till nya bostäder samtidigt som de på tre år höjt kostnaderna för att planlägga med 37,5 procent och för bygglov med 25 procent. Debatt i UT.

Bostadspolitiken har under denna mandatperiod kretsat kring en siffra och ett antagande: en kraftig befolkningsökning kräver 700 000 nya bostäder inom tio år och ökat byggande är den enda lösningen, ledare i Barometern, som kräver en social bostadspolitik.

Konsensus i svensk bostadspolitik sedan 40-talet är att inte tala om fattigbostäder och därför är det ingen som gör det nu heller. Den bilden gav Micael Nilsson, utredare på Boverket, på Fastighetsägarnas seminarium, enligt Fastighetstidningen.

Anders Bastås om situationen för de hemlösa i Köping. För bara två år sedan fanns ett tiotal hemlösa personer i Köping, och Socialstyrelsens senaste rapport vittnar om fler personer i akut hemlöshet runt om i landet. När Magazin24 besökte Hela Människan innan jul stod det klart att så inte var fallet i Köping.

Peter Eriksson hade bjudits in av inlandskommunerna i Region 8 och på programmet stod en rundtur i en konferensbuss där ministern med egna ögon fick se vilka förutsättningar och utmaningar området står inför, skriver Norran.

Antalet hemlösa, trångbodda och andra utsatta på bostadsmarknaden ökar kraftigt. Personer med svag privatekonomi, nyanlända, unga vuxna och våldsutsatta kvinnor söker sig oftare till socialtjänsten för att få hjälp med att hitta en bostad. – Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När den inte längre förmår möta de mest utsattas behov behöver något göras. Därför presenterar vi i dag nio förslag till en ny social bostadspolitik, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, som presenterade ett bostadspolitiskt program.

Krönika: Bostadsbrist Det råder bostadsbrist i många kommuner och det behöver byggas bostäder snabbt. Ett vanligt återkommande problem vid byggande är att något i processen överklagas, enligt krönika i Dala-Demokraten.

Rapporter den senaste tiden visar att allt fler bostadsutvecklare i storstadsområden som fokuserar på dyrare bostäder har problem med försäljning. Det märker inte hustillverkaren Boklok med verksamhet utanför Mariannelund av. Enligt ledningen för Boklok ser de ingen större effekt i hur snabbt bostäderna säljs, Bokloks bostäder tillhör det billigare segmentet, rapporterar Höglandsnytt.

Svensk bostadsförsörjning är i kris, situationen är ohållbar – trångboddheten ökar, segregationen tilltar och hemlösheten likaså. Politiska beslut måste till – att vänta är inte anständigt, skriver Fastighetsägarna i Dagens Samhälle. I år förväntas bostadsbyggandet minska och en positiv trend hävs. Dessvärre utgör det bara en begränsad del av problembilden. I själva verket befinner sig svensk bostadsförsörjning i kris. När vi åter ser träbås utan tak, en boendelösning som användes för 1910-talets nödbostäder, har cirkeln av 100 års social bostadspolitik slutits.