Nyhetssammanfattning 31 januari

Fastighetsägarna presenterar en social bostadspolitik, Fastighetstidningen. Debatt i Enköpingsposten om att bygga hyresrätter. Flyktingmottagandet ska anpassas till bostadsbestånder, skriver Jenny Sonesson i GP. Rekordmånga bostäder byggs i Malmö, och om hemlösheten i Norrbotten i NSD.

Höjda bostadsbidrag, även till större grupper, en bostadspeng för att öppna dörrar till marknaden och inte minst fler sociala kontrakt hos kommunerna. Det är i huvuddrag förslagen som idag Fastighetsägarna presenterar till en bättre social bostadspolitik, Fastighetstidningen.

Allt fler saknar ett ordnat boende i välfärdslandet Sverige. Riksdagspartierna, oavsett kulör, måste basera bostadspolitiken på befolkningstillväxten. Antalet nyanlända behöver anpassas efter möjligheterna att ordna drägliga bostäder, skriver Jenny Sonesson i GP.

MALMÖ 2017 byggdes det rekordmånga bostäder i Malmö. Kommunens stadsbyggnadsnämnd och kontor sa ja till runt 4900 bygglov – en ökning mot 2016 med 900 lov. På tisdagen satte Riksbyggen spaden i jorden för 153 bostadsrätter som kommer att ingå i årets byggstatistik, enligt Skånska Dagbladet.

Mer än 500 personer i Norrbotten är hemlösa. För drygt 50 vuxna är behovet akut. Enligt tidningen Hem & Hyra visar en mätning som Socialstyrelsen gjort (vecka 14 år 2017) att drygt 2300 vuxna i Norrland saknar ett eget hem, enligt NSD.